PRODUCTES SIARQ

URBAN BRAIN​

Mesura de contaminants atmosfèrics, lliurats en temps real en una aplicació mòbil.

L’Urban Brain és el programari de SIARQ que permet controlar en temps real la qualitat de l’aire de la teva ciutat, port o zona industrial mitjançant dades en temps real, informes ambientals, indicadors de qualitat i un sistema d’alarmes i notificacions.

Com funciona

Mitjançant la nostra plataforma digital, podem oferir un servei de monitoratge i control de les dades ambientals en temps real. Podem descarregar-nos informes ambientals de forma automàtica i personalitzar-los segons ens interessa, per tal d’obtenir una informació ambiental resumida i útil sobre la nostra ciutat. Aquests informes es poden utilitzar com a eina d’educació ambiental, així com en altres sectors com la salut i el benestar, l’energia i per incrementar la cohesió i conscienciació social.

Visualització de les dades ambientals

Tenir el control de les activitats i de l’aire que estan respirant els ciutadans, identificar els punts favorables i desfavorables i, identificar els punts on dur a terme actuacions.

Personalització i descàrrega d’informes ambientals

Generació d’informes ambientals detallats de forma automàtica sense invertir recursos humans i claus per prendre decisions i accions polítiques, socials i ambientals.

Dades predictives i anàlisi de futures situacions

Servei de consultoria ambiental que ens permet avaluar l’estat de la contaminació atmosfèrica.

Sistema d’alarmes i manteniment anticipat

Assistir a emergències com més aviat millor i evitar altres avaries

Configuració d’alertes i avisos ambientals

Evitar exposicions a altes concentracions de contaminants reduint els costos en sanitat i les morts prematures

Verificar l’avanç dels diferents indicadors

Eina per auditar els avenços dels diferents objectius que s’estableixen