SOLAR HUB SOLUTION

COM APLICAR LA TECNOLOGIA IOT A LA GESTIÓ AMBIENTAL

La tecnologia internet pot ajudar a realitzar un monitoratge eficient, eficaç i consistent que ofereix informació valuosa i fiable als municipis per prendre les decisions òptimes en cada situació.

1

DESPLEGAMENT D'UNA XARXA DE SOLAR HUBs

Despleguem al municipi una xarxa de Solar HUBS amb tots els sensors ambientals integrats. Representant el territori del municipi i cobrint les zones més afectades i vulnerables per les emissions de contaminants atmosfèrics.

1

COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades recollides s'envien a la plataforma digital URBAN BRAIN mitjançant tecnologia Iot.

2

ACTIVEM EL SEU COMPTE A L’URBAN BRAIN

És la plataforma digital on accedirà a les dades: des d'aquesta plataforma es podrà descarregar en pocs segons informes ambientals de forma automàtica. Es podran configurar alarmes de superació de llindars i notificacions per rebre a l'ordinador, al mòbil o en qualsevol altre dispositiu.

2

3

MANTENIMENT, ACTUALITZACIONS I SUPORT TÈCNIC ASSEGURAT

Ens ocupem del manteniment de les estructures perquè les dades siguin sempre fiables. Mantenim l'APP actualitzada i adaptada a les normatives europees sobre els índexs de contaminació màxims permesos segons les zones geogràfiques i els seus condicionants. Estarem disponibles per a qualsevol dubte en el nostre servei de suport tècnic 24/7.

3

4

CONSULTORIA AMBIENTAL

Amb les dades ambientals generades podrem també fer prediccions futures i plans de gestió mediambientals al seu Municipi, Port o Zona industrial. Gràcies a la xarxa de punts de detecció i control de dades ambientals podrà controlar en tot moment les trajectòries que segueix la seva àrea d'actuació per complir objectius nacionals i estatals, i alinear-se així amb els objectius del desenvolupament sostenible (ODS).

4

SOLAR HUB SOLUTION

PLANS ADAPTATS A CADA NECESSITAT

Segons l’àrea que s’hagi d’analitzar es pot optar per un paquet d’infraestructures per cobrir una àrea concreta, per exemple, un centre hospitalari, una zona més àmplia, com un barri proper a una via d’alta densitat de trànsit, o una xarxa desplegada per tot el municipi.