PRODUCTES SIARQ

SOLAR HUB

El Solar HUB és una infraestructura solar intel·ligent que incorpora sensors ambientals amb la finalitat de mesurar les emissions contaminants. Disposa de dispositius electrònics i de comunicació per oferir Dades Ambientals com a Servei.

Autònom / Híbrid

El Solar HUB pot funcionar de forma autònoma o de forma híbrida. La versió autònoma utilitza només energia solar per subministrar potència als sensors, mòdul de comunicació i mòduls LED. I, la versió hibrida principalment, treballa amb l’energia solar, però quan es requereix, es connecta de forma automàtica a la xarxa elèctrica.

Personalització dels Sensors

El Solar HUB permet incorporar diferents tipus de sensors ambientals per cobrir les necessitats dels municipis. Des de sensors de contaminació atmosfèrica com el NO2, SO2, O3, PM10, PM2.5, sensors de contaminació acústica fins sensors de diòxid de carboni per al control dels gasos d’efecte hivernacle. I també sensors meteorològics per mesurar la temperatura, pressió, Humitat relativa, Radiació Solar, Radiació UV i sensors de vent. Cada Solar HUB es pot personalitzar escollint els sensors que siguin d’interès amb un màxim de fins a 8 sensors…

Fàcil integració i escalabilitat

El desplegament de la infraestructura pot realitzar-se mitjançant un Small Pilot, Medium Pilot, o Smart City Network, segons el nombre d’unitats instal·lades. Aquest desplegament permet controlar punts estratègics, com a zones amb importants emissions atmosfèriques, o també punts d’immissió, és a dir, punts de vigilància dels contaminants un cop aquests han passat per un procés de transmissió atmosfèrica. La fàcil escalabilitat permet créixer en magnitud atenent les demandes i incrementat la capil·laritat de dades i la representació del territori.

Diseño

Infraestructura solar en forma de cúpula única al mercat. Un dels components més innovadors del Solar HUB és el panell fotovoltaic en forma de cúpula que maximitza la recollida d’energia solar independentment de la posició del sol. L’energia solar s’emmagatzema en una bateria LiFePO4 de 480 Wh que alimenta els sensors ambientals, el sistema d’il·luminació LED, els dispositius IOT i l’electrònica de control. El disseny industrial del Solar HUB es va redefinir per permetre la producció en massa i reduir els costos. Es van avaluar nous materials i processos de producció. La cúpula fotovoltaica es va dividir en 8 submòduls, i això permet una fàcil instal·lació i manteniment per desplegar fàcilment la solució a les ciutats i empreses privades

Fàcil instal·lació

El Solar HUB s’ha dissenyat per tenir una instal·lació molt senzilla de Plug & Play dels components. El producte s’envia ensamblat i en uns passos s’acobla la base amb l’estructura central i la cúpula. El Solar HUB es munta en un bàcul de mercat o que ja estigui prèviament instal·lat per substituir un fanal antic. Un cop es connecten els components, el Solar HUB comença a enviar dades al Núvol mitjançant la tecnologia de comunicació Lora WAN, WIFI, ESP-MESH o 3G / 4G / 5G.