PRODUCTES SIARQ

Radio Monitoring Module​

Qué es

El RMM o Radio Monitoring Module és un dispositiu IOT que permet recollir les dades ambientals de dispositius Modbus RTU i enviar-los al Núvol mitjançant protocols segurs. És un veritable pont de connexió entre els dispositius de la Indústria 3.0 a la Indústria 4.0.

Es poden recollir paràmetres de tota classe, tan meteorològics, com també de contaminació atmosfèrica i contaminació acústica així com permet recollir informació de controladors solars MPPT. Permet enviar i emmagatzemar totes aquestes dades ambientals i tecnològiques al núvol per a la posterior visualització.

Como funciona

El RMM recull les dades dels sensors i del controlador solar mitjançant el protocol Modbus RTU. Un cop recollits els envia al núvol mitjançant els protocols MQTTS (forma de comunicar dispositius d’Internet de les Coses entre si) o LoRaWAN (una especificació d’una xarxa LPWAN (Low Power Wide Area Network) proposada per la Lora Alliance i pensada per comunicar dispositius de baix cost i baix consum alimentats per bateries.

Control i telemetria de dades.

Dades al núvol.

Canviar els paràmetres del dispositiu de forma remota.

Alarmes i notificacions.

Avantatges i aplicacions

Permet llegir dades de forma remota (dades dels sensors, corrent i estat de càrrega de la bateria, potència dels LEDs, paràmetres metrològics, etc.) i modificar alguns ajustos (per exemple, el perfil d’il·luminació i els llindars del sensor.

USER CASE SUNNA DESIGN

RMM combina perfectament amb altres solucions solars. L’empresa francesa Sunna Design, leader mundial en il·luminació solar smart ha incorporat el nostre RMM en els seus productes amb tota la tranquil·litat que les dades arriben al núvol amb completa seguretat.