ÀREES D’ACTUACIÓ

PORTS / AEROPORTS

El trànsit portuari i l’activitat industrial generen emissions que poden contribuir a la contaminació de l’aire tant al port com a la ciutat. Les dades obtingudes amb els mètodes tradicionals de seguiment no tenen resolució espacial i temporal, de manera que no són útils per avaluar l’impacte real de l’activitat portuària o industrial a la ciutat. Les principals emissions dels vaixells són el SO₂, els NOₓ, les partícules en suspensió i el soroll. El control en temps real de la qualitat de l’aire mitjançant sensors de baix cost es presenta com una de les mesures més eficaces.

SI VOLS SABER QUINS CONTAMINANTS PREDOMINEN AL TEU MUNICIPI I QUIN SON ELS MÉS CRÍTICS QUE S’HAN D’ANALITZAR I CONTROLAR DESPLEGA UNA XARXA DE SOLAR HUBs.

Solució recomanada: SOLAR HUB SOLUTION. Sensors habitualment més utilitzats: NO, NO₂, CO, CO₂ SO₂, COV, PM, Soroll, Vent

AMB AQUESTS SERVEIS AJUDEM ALS PORTS A SER GREEN PORTS:

  • Gestió de la contaminació atmosfèrica (AQI)
  • Gestió de la contaminació acústica
  • Sistema d’avisos amb Il·luminació LED de colors.