PRODUCTES SIARQ

CLEAN AIR HUB

És el nostre producte d’interiors per poder controlar la qualitat de l’aire en espais tancats. Utilitza la mateixa tecnologia de sensòria i control remot integrada en les solucions de SIARQ, però adaptada a espais interiors.

Què és

Clean Air Hub permet controlar i millorar la qualitat de l’aire interior del seu local i optimitzar l’eficiència dels sistemes de control d’aire, al mateix temps que prioritza la salut i el benestar dels visitants.

Mostra la qualitat de l’aire que es respira per garantir un ambient interior saludable en tot moment.

Evita l’ús excessiu de l’aire condicionat i sistemes de ventilació reduint el consum de la factura mensual d’electricitat.

Avisa a l’usuari quan s’hauria d’apagar l’aire condicionat i el sistema de ventilació per evitar-ne l’ús excessiu.

Qualitat de l’aire en interiors

Després de mesos de pandèmia, ha quedat demostrat que la principal via de contagi del SARS-CoV-2 es produeix mitjançant els aerosols, és a dir, respirant el coronavirus quan aquest és exhalat per una persona contagiada, tingui o no símptomes.

Què mesurem?

La nostra solució CAH què inclou els sensor de CO₂, VOC Temperatura i Humitat, permet mesurar l’estat de la qualitat de l’aire en un espai interior en temps real, el que ens permet definir si s’ha de ventilar l’espai o encendre un extractor per purificar l’aire de l’ambient i assegurar el benestar i la salut de les persones.

Com s’implementa?

El sistema de sensors de SIARQ es col·loca a l’interior d’un espai públic, i a l’exterior hi haurà un codi QR que podrà ser escanejat pels visitants per poder observar en temps real la qualitat de l’aire a l’interior.

Cas d’Ús

Hi ha una correlació de dades que ens permet demostrar la necessitat de purificar l’aire quan hi ha una alta concentració de VOC i CO2 en l’aire d’un espai interior.

L’empresa Clever Energies ha desenvolupat PURIF’AIR, que és un producte que elimina un 99% de virus, bacteris i macropartícules. Aquest purificador elimina al·lèrgens i suprimeix olors.

Trobem una àrea oportunitat on s’ofereixen als establiments públics tancats, com ara bars, restaurants i gimnasos, una solució conjunta, en la qual Clean Air HUB controla la qualitat de l’aire interior, i quan se superin els límits màxims o la qualitat d’aire no sigui adequada, s’activi automàticament el purificador d’aire Purif’Air fins incrementar la qualitat de l’aire de l’ambient i mantenir sempre un espai segur.