ÀREES D’ACTUACIÓ

CIUTATS

90% de la població espanyola viurà en zones urbanes. Segons un informe de l’OMS el 90% de la població mundial viu en ciutats on no es respecten els valors guia sobre la qualitat de l’aire.

Les causes principals de la deterioració de l’aire que respirem són, principalment, el trànsit rodat, seguit del consum energètic poc eficient en els habitatges, la generació d’electricitat amb combustibles contaminants i la manca de gestió dels residus industrials, municipals i agrícoles.

Els contaminants amb major impacte en ciutats europees són les partícules en suspensió (PM₁₀, PM₂, ₅) i els nivells de NO₂. Els ajuntaments s’enfronten a un desafiament per garantir cert nivell de qualitat de vida als seus ciutadans.

El primer repte és obtenir informació fiable i en temps real dels contaminants més crítics en els seus municipis, que no són els mateixos a cada zona. Per això oferim la personalització dels hubs segons les característiques de cada zona.

SI VOLS SABER QUINS CONTAMINANTS PREDOMINEN AL TEU MUNICIPI I QUIN SON ELS MÉS CRÍTICS QUE S’HAN D’ANALITZAR I CONTROLAR DESPLEGA UNA XARXA DE SOLAR HUBs.

Solució recomanada: SOLAR HUB SOLUTION. Sensors habitualment més utilitzats: NO₂, SO₂, PM₁₀-₂, ₅, O₃ Nivells de soroll

AMB AQUESTS SERVEIS AJUDEM A LES CIUTATS A SER SMART:​

  • Gestió de la contaminació atmosfèrica (AQI) ​
  • Gestió de la contaminació acústica​
  • Gestió de la mobilitat i del trànsit
  • Integracions de la nostra APP amb altres APPs de ciutadaniaciudadanía​