El passat 16, 17 i 18 de novembre, vam participar en Smart City Expo World Congress 2021 Barcelona, la fira líder mundial en tecnologies per a les Smart Cities.

SIARQ ha estat convidada per tercera vegada consecutiva a exposar en l’estand de la Generalitat de Catalunya i ha estat esmentada en diversos periòdics entre les 6 tecnologies que lideraran les Smart Cities d’avui.

Al llarg de tres dies intensos, l’equip de SIARQ ha presentat a més de 400 persones, entre professionals del sector, institucions, governs i municipalitats de tot el món, la solució Solar Hub Solution, mostrant en temps real el monitoratge de la qualitat de l’aire i de la contaminació acústica que hi havia a  la fira. Amb sensors de PM, CO2 i de detecció de soroll integrats, hem pogut demostrar la fiabilitat de les dades que Solar Hub és capaç de lliurar i que la plataforma Urban Brain és capaç de recollir, ensenyant una experiència de l’usuari única: poder descarregar-se de manera automàtica uns reportis ambientals en menys de 5 segons.

L’organització del congrés va assegurar que “l’edició d’enguany és una de les més necessàries des que va començar l’esdeveniment en el 2011. No sols és la del desè aniversari, sinó que arriba en un moment en què les ciutats requereixen estar més juntes que mai” va apuntar el director, Ugo Valenti. “La pandèmia ha canviat la urgència d’algunes millores i ha convertit el desplegament ràpid d’algunes tecnologies en una prioritat” assegura Valenti.

Siarq ha començat a desplegar una xarxa de Solar Hubs a tota Espanya, començant per a Barcelona. Tres representants de l’equip de Siarq van anar a Sant Cugat (Barcelona), el passat divendres 15 d’octubre, a donar suport a la instal·lació de Solar Hubs, ubicats en els punts estratègics del municipi.

Gràcies a la innovació tecnològica i a la col·laboració dels enginyers, dissenyadors, equip comercial i ambientòloga, s’ha aconseguit implementar el Solar Hub, un sistema per a mesurar la qualitat de l’aire i els nivells de soroll. Prevenir i impulsar accions que millorin la qualitat de vida dels ciutadans ajuda a poder dur a terme les seves activitats diàries sent respectuosos amb la seva salut i amb la natura.

L’experiència Solar Hub, les dades com a servei, compta amb sensors ambientals i il·luminació LED altament eficient que s’alimenta gràcies a l’energia fotovoltaica de la seva infraestructura solar. El panel fotovoltaic en forma de cúpula també ofereix una estètica d’acord amb el seu entorn, amb els elements integrats al cos de l’estructura, que simplifica el seu manteniment.

Establir indicadors i compilar-los en sistemes d’informació ens permet validar dades, prendre decisions i gestionar la realitat. Com bé diu en William Thomson Kelvin, físic i matemàtic britànic (1824–1907): «El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot millorar. El que no es millora, es degrada per a sempre.» I és que el que no es mesura, no es pot gestionar. Així de senzill.

El passat 22 i 23 de setembre, vam participar a la Expo For Public Space, a Utrecht, Holanda. Aquesta fira oferia un punt en comú per a professionals interessats en ciutats intel·ligents, sostenibles i preparades per al futur.

En aquesta trobada hem pogut conèixer a més de 600 professionals i projectes amb els quals compartíem inquietuds sobre l’espai públic amb una mirada sostenible posada en el futur. Ha estat un punt de trobada de dissenys i experiències en àmbits d’esports, jocs i recreació, il·luminació, sostenibilitat, mobiliari urbà, paviment, arquitectura i disseny del paisatge, subsol, assessorament i gestió; tot sota el criteri “cities smart, sustainable and futureproof”. Utrecht, i en general Holanda, és coneguda per ser pionera en sostenibilitat. Amant de les bicicletes i promovedora constant de l’ús al seu país, per a la salut dels seus ciutadans, i, al seu torn, per a minimitzar la petjada de carboni i descongestionar la ciutat. Holanda és un país amb personalitat pròpia, que aposta per projectes d’energies renovables, com seria “Zon-op-Zee”. Aquest projecte innovador es tradueix com “El sol en la mar”, sent explícits amb el seu objectiu: obtenir energia de panells solars situats en la mar.

Després de mesos treballant en el Solar Hub, l’equip de Siarq hem pogut explicar i mostrar la seva experiència completa. L’objectiu és doble, d’una banda, donar a conèixer el projecte Solar Hub, sota l’eslògan Data as Service, dades com a servei, als professionals de la fira i, per un altre, xopar-nos i inspirar-nos del seu coneixement innovador.

Per a dur a terme aquesta acció, es va mostrar el funcionament de la infraestructura i es va explicar com es desenvolupa l’experiència completa. L’experiència de Solar Hub està formada per la infraestructura, amb punts de detecció i control de dades ambientals i conjuntament amb una plataforma desenvolupada per l’equip, anomenada Urban Brain. Aquest ofereix una anàlisi de dades mediambientals i acústiques i, al seu torn, llum solar. Les dades ens fan conèixer la realitat de l’aire en la zona en la qual vivim i ens permet prendre decisions per a millorar les característiques de l’aire, i, en conseqüència, de la vida. Des de Siarq, entenem que Solar Hub i Urban Brain, va més enllà de la seva funció lluminosa i del servei que ofereix, és una experiència que millora la qualitat de vida del barri, de la comunitat i de la ciutat on se situa, parlant així de connotacions d’autocures, confort i, en definitiva, humans.

L’objectiu principal és promoure la consciència ambiental de l’aire, aspecte central per a un desenvolupament de ciutats sostenibles i la cura de l’articulació del teixit social i veïnal dels barris de la ciutat. Per al seu desenvolupament, Solar Hub compta amb la participació d’un equip de dissenyadors, enginyers i ambientòlegs, reconeixent un important vessant pedagògic en la seva determinació i, al mateix temps, promovent i complint els objectius nacionals i estatals alineats amb els objectius del desenvolupament sostenible (ODS).

Siarq en Expo for Public Space 2021.
Siarq en Expo for Public Space 2021.

El brot de COVID-19 ha creat una greu preocupació de salut pública a tot el món. Tot i que la majoria de les regions del món s’han vist afectades pel virus, algunes regions estan més afectades que altres en termes d’infeccions i taxes de mortalitat. Les raons exactes d’aquestes variacions encara no estan clares.

Els resultats de la majoria dels estudis revisats aquí demostren que l’exposició a curt i llarg termini a la contaminació atmosfèrica, especialment a les PM2,5 i al diòxid de nitrogen (NO2), pot contribuir de forma significativa a les majors taxes d’infeccions i mortalitat, i en menor mesura també a les PM10. S’ha trobat una correlació significativa entre la contaminació atmosfèrica, les infeccions i la mortalitat per COVID-19 en alguns països del món. Les dades disponibles indiquen que l’exposició a la contaminació atmosfèrica pot influir en la transmissió de virus. A més, aquesta exposició pot augmentar la vulnerabilitat i tenir efectes perjudicials en el pronòstic dels pacients afectats per les infeccions com la COVID-19.

La hipòtesi que el nou coronavirus podria aprofitar les “autopistes” formades per les partícules atmosfèriques és un punt desafiant que, creiem, mereix més investigacions experimentals immediates i en profunditat. És d’esperar que es prenguin ràpidament mesures per aclarir la dinàmica implicada en l’actual pandèmia.

Durant les primeres setmanes de la pandèmia de Covid-19, la gent desesperada per les bones notícies va rebre una mica d’esperança: l’Himàlaia va tornar a ser visible, abastant l’horitzó nord de l’Índia per la qual podria haver estat la primera vegada en 30 anys. A mesura que les ciutats de tot el món es van aturar al març i a l’abril per frenar la ràpida propagació del virus, molts habitants de les ciutats van obtenir un respir de contaminació atmosfèrica. Els kenians veien els cims dentats del mont Kenya des de darrere dels gratacels de Nairobi i les dades de satèl·lits de la NASA van mostrar una caiguda de la contaminació a les autopistes que travessaven el corredor nord-est dels Estats Units.

“Aquesta és una confirmació absoluta de la contribució de les nostres activitats quotidianes a les fonts d’emissions dels contaminants atmosfèrics que respirem i als gasos d’efecte hivernacle que provoquen l’escalfament global”, va escriure el grup consultiu científic de la Coalició pel clima i l’aire net (CCAC) així com que la velocitat amb què han caigut les emissions demostra la rapidesa amb què podem millorar el nostre entorn quan estem motivats i com vulnerables som quan vivim en entorns degradats”.

Segons ha declarat el secretari general en funcions de l’Aliança Europea per a la Salut Pública (EPHA): “És possible que l’aire estigui net a Itàlia, però el dany ja s’ha fet, tant a la salut humana com a la capacitat de les persones per lluitar contra les infeccions. Els governs haurien d’haver abordat la contaminació crònica de l’aire fa molt temps, però han prioritzat l’economia per sobre de la salut. La ciència ens diu que epidèmies com COVID-19 es produiran amb una freqüència creixent. Per tant, netejar els carrers és una inversió bàsica per a un futur més saludable”.

Dues imatges preses pel satèl·lit Sentinel-5 de la NASA mostren la concentració de nivells de nitrogen sobre la Xina abans i després de el tancament pel COVID.

L’aire net és un dret humà. Per desgràcia, no és una realitat per a una gran part de la població mundial. A tot el món, al voltant de 9 de cada 10 persones estan exposades a la contaminació atmosfèrica a nivells superiors a les directrius de qualitat de l’aire de l’OMS. Com a resultat, uns 7 milions de persones moren cada any a causa de la contaminació de l’aire ambiental o domèstic. Tot i que aquesta xifra és impressionant, no és més que la punta de l’iceberg, ja que també hi ha una enorme càrrega de malalties, hospitalitzacions, reduccions de l’esperança de vida i les repercussions socials i econòmiques associades a la pèrdua de productivitat i als costos de l’atenció sanitària.

Tot i que el problema de la contaminació atmosfèrica és cada vegada més reconegut i abordat tant pels governs com per la societat civil, l’acció és massa lenta, especialment a les regions més afectades del món. La majoria dels països pateixen nivells insalubres constants de contaminants atmosfèrics i pics aguts regulars.

Per comunicar el risc associat a la contaminació atmosfèrica, cal disposar d’informació sobre la percepció de risc per part de la població. El risc ha de fer-se més visible i detectable a escala local. Les persones estan motivades per controlar el seu entorn i el seu destí, i aquesta motivació hauria de reforçar-se.

SIARQ té un paper fonamental en la vigilància i el control de les emissions atmosfèriques. Proporciona les eines clau per a visualitzar les dades en temps real, descarregar informes mediambientals i informar els ciutadans en tot moment sobre l’aire que respiren.