El brot de COVID-19 ha creat una greu preocupació de salut pública a tot el món. Tot i que la majoria de les regions del món s’han vist afectades pel virus, algunes regions estan més afectades que altres en termes d’infeccions i taxes de mortalitat. Les raons exactes d’aquestes variacions encara no estan clares.

Els resultats de la majoria dels estudis revisats aquí demostren que l’exposició a curt i llarg termini a la contaminació atmosfèrica, especialment a les PM2,5 i al diòxid de nitrogen (NO2), pot contribuir de forma significativa a les majors taxes d’infeccions i mortalitat, i en menor mesura també a les PM10. S’ha trobat una correlació significativa entre la contaminació atmosfèrica, les infeccions i la mortalitat per COVID-19 en alguns països del món. Les dades disponibles indiquen que l’exposició a la contaminació atmosfèrica pot influir en la transmissió de virus. A més, aquesta exposició pot augmentar la vulnerabilitat i tenir efectes perjudicials en el pronòstic dels pacients afectats per les infeccions com la COVID-19.

La hipòtesi que el nou coronavirus podria aprofitar les “autopistes” formades per les partícules atmosfèriques és un punt desafiant que, creiem, mereix més investigacions experimentals immediates i en profunditat. És d’esperar que es prenguin ràpidament mesures per aclarir la dinàmica implicada en l’actual pandèmia.