L’aire net és un dret humà. Per desgràcia, no és una realitat per a una gran part de la població mundial. A tot el món, al voltant de 9 de cada 10 persones estan exposades a la contaminació atmosfèrica a nivells superiors a les directrius de qualitat de l’aire de l’OMS. Com a resultat, uns 7 milions de persones moren cada any a causa de la contaminació de l’aire ambiental o domèstic. Tot i que aquesta xifra és impressionant, no és més que la punta de l’iceberg, ja que també hi ha una enorme càrrega de malalties, hospitalitzacions, reduccions de l’esperança de vida i les repercussions socials i econòmiques associades a la pèrdua de productivitat i als costos de l’atenció sanitària.

Tot i que el problema de la contaminació atmosfèrica és cada vegada més reconegut i abordat tant pels governs com per la societat civil, l’acció és massa lenta, especialment a les regions més afectades del món. La majoria dels països pateixen nivells insalubres constants de contaminants atmosfèrics i pics aguts regulars.

Per comunicar el risc associat a la contaminació atmosfèrica, cal disposar d’informació sobre la percepció de risc per part de la població. El risc ha de fer-se més visible i detectable a escala local. Les persones estan motivades per controlar el seu entorn i el seu destí, i aquesta motivació hauria de reforçar-se.

SIARQ té un paper fonamental en la vigilància i el control de les emissions atmosfèriques. Proporciona les eines clau per a visualitzar les dades en temps real, descarregar informes mediambientals i informar els ciutadans en tot moment sobre l’aire que respiren.