POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, l’informem que les adreces de correu electrònic i les dades personals contingudes en els missatges estan incloses en un registre automatitzat, inscrit en l’Agència de Protecció de dades de Caràcter Personal, de responsabilitat de SIARQ Technologies SL – CIF B63067565, amb la finalitat de prestar els nostres serveis professionals amb la màxima eficàcia.

Li recordem que té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment per correu electrònic a hello@siarq.net o per correu ordinari a l’Avinguda Diagonal 523, 5-1, 08029 Barcelona amb referència «Protecció de dades».

Aquesta comunicació i qualsevol dels seus annexos s’envia exclusivament al seu destinatari, i poden incloure informació confidencial subjecta a secret professional la divulgació està prohibida. Si ha rebut aquest missatge per error, l’informem que conté informació privilegiada i li demanem que ho notifiqui immediatament al remitent, que destrueixi aquest correu electrònic i els annexos, i que no utilitzi, copi, emmagatzemi o divulgui a cap persona aquest correu electrònic i els annexos. SIARQ Technologies SL es reserva tots els drets i accions contra els que accedeixin il·legalment al contingut dels seus missatges. Gràcies